17/6/18

Recoñece as características da arte románica, gótica e islámica

Elabora unha entrada na que recollas os seguintes contidos:

ARTE
ISLÁMICA
ROMÁNICA
GÓTICA
CRONOLOXÍA (SÉCULOS)
CARACTERÍSTICAS ARQUITECTURA
+ exemplos (imaxes)


CARACTERÍSTICAS ESCULTURA
+ exemplos (imaxes)
                   XCARACTERÍSTICAS PINTURA
+ exemplos (imaxes)
      XPodes consultar o libro de texto dixital ou visualizar os seguintes documentos:


22/4/18

Escoita Activa


Para escoitar activamente as persoas que nos rodean temos que poñer os cinco sentidos:

  1. oído: escoita con atención;
  2. vista: mira a quen che fala;
  3. gusto: pecha a boca: non interrompas;
  4. tacto: non xulgues, respecta os sentimentos dos demais;
  5. e olfacto: mostra interese, pregunta, resume ou parafrasea, intentando comprender a persoa que fala.Respecto e Igualdade

Como ser asertiv@?
FÓRMULA ASERTIVA XYZ
Cuando haces o dices X,
me siento Y,
me habría gustado que hicieras Z
FÓRMULA ASERTIVA XYZ
Cuando haces o dices X,
me siento Y,
me habría gustado que hicieras Z
FÓRMULA ASERTIVA XYZ
Cuando haces o dices X,
me siento Y,
me habría gustado que hicieras Z


Habilidades sociais e autoestima