19/11/21

Cidades de Europa e de España

Proceso de Urbanización no Planeta


Que é unha cidade?
Características da cidade pre-industrial (funcións e planos):
Características da cidade industrial (funcións e planos):
Características da cidade postindustrial (funcións e planos):
Porcentaxe de poboación que vive en cidades:
Continente máis urbanizado do planeta:
Continente menos urbanizado do planeta:
Cidades máis poboadas do mundo:
Características das cidades (postindustriais) nos países desenvolvidos:
Características das cidades (postindustriais) nos países subdesenvolvidos:
Definición de área metropolitana:
Definición de megalópole:
Definición de conurbación: